top of page

Wyciąg z regulaminu KS Gocław Warszawa
 

§ 7 Konsultacje Fizjoterapeutyczne

 

 1. Każdy Uczestnik Zajęć ma prawo do udziału raz w roku w bezpłatnych Konsultacjach Fizjoterapeutycznych pod następującymi warunkami:
  a) Opiekun Uczestnika Zajęć spełnił wszystkie wymagania związane z zapisem do KS Gocław zawarte w § 2 pkt. 1
  b) Opiekun opłacał terminowo składkę członkowską przez okres 3 pełnych miesięcy od daty widniejącej na Deklaracji Członkowskiej (w tym zawarty jest okres opłaty w ramach wpisowego)

 2. Konsultacje fizjoterapeutyczne prowadzone są przez wykształconą w tym kierunku Kadrę Klubu ze stopniem co najmniej licencjata fizjoterapii.

 3. W ramach konsultacji Uczestnik Zajęć otrzyma Kartę Konsultacji, na której umieszczone zostaną informacje na temat stanu zdrowia dziecka pod kątem wad postawy.

 4. Zapisy na Konsultacje Fizjoterapeutyczne prowadzone będą przez Kadrę Klubu

 5. Każdy Opiekun po spełnieniu warunków z pkt.1 tego paragrafu otrzyma informację sms-em o możliwości zapisu na Konsultację Fizjoterapeutyczną.

 6. W przypadku nieprzybycia na zapisaną wizytę  i nieodwołania jej uważa się ją za zrealizowaną i nie ma możliwości zapisania się ponownie.
   

Bezpłatne Konsultacje Fizjoterapeutyczne odbywać się będą w siedzibie Rady Osiedla Gocław, ul. Przemyka 2 (dawne Bartosika 2)
 

Najbliższe odbędą się w dniach 13.12.2017 roku oraz 20.12.2017 roku w godzinach 16:00-20:00.

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

bottom of page